Ajuts a la indústria per l'eficiència energética

17/11/2022

Ara és el moment d’impulsar la transició energètica de la nostra indústria. Cal apostar per l'estalvi i l'eficiència energètica per transitar a models energètics més sostenibles on l’eficiència energètica, l’autoconsum i la descarbonització són els següents passos clau que caldrà fer entre tots per preservar i projectar cap al futur la nostra indústria a Catalunya.

Des de la Unitat d’indústria de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ens proposen que fem ressò del Programa d’Ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. Trobareu la informació en aquest enllaç.

Aquest programa d'ajuts estarà vigent fins al 30 de juny de 2023. Recentment l’ICAEN ha ampliat la seva dotació inicial de 35 M€ provinent del Fons Nacional d'Eficiència Energètica amb 25 M€ més. Són, per tant, 60 M€ dedicats als ajuts per aquestes actuacions a Catalunya. Si aquest pressupost s’esgota, l’ICAEN podrà sol·licitar una nova ampliació per cobrir tots els possibles projectes fins al final de la convocatòria.

Les actuacions han de permetre la reducció del consum d'energia de l'activitat, ja sigui en absolut totalment o parcial per reducció del consum específic, en el cas que s’incrementi la producció.

Només hi ha dos requisits:

  • La inversió elegible ha de ser superior a 75.000€.
  • L’estalvi estimat ha de ser prou gran com per què la inversió no superi els 1,2€ per kWh d’energia anual estalviada.

Només es poden acollir actuacions que s’iniciïn després de la seva sol·licitud (caràcter incentivador).

Amb el patrocini de:
Entitat membre de:
Donen suport a: