Convocatòria d'eleccions a la Junta Executiva del COGITI 2023

24/11/2022

La Junta Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España, a la reunió estatutària, de caràcter extraordinari, del dia 8 de novembre de 2022 va adoptar el següent acord: “Aprovar el calendari electoral i la convocatòria d'eleccions a tots i cadascun dels càrrecs de la Junta Executiva del Consell General”.

S'ha fixat com a data de les eleccions el dia 14 de gener de 2023 a les 10.00 hores. Els proclamats electes prendran possessió dels seus càrrecs el mateix dia 14.

Atès que per a determinats càrrecs es pot presentar qualsevol col·legiat, us fem arribar la normativa de les eleccions i els models de sol·licitud de candidatura per si poguessin resultar del vostre interès.

https://www.dropbox.com/sh/8i5ymvhb0s5z7rj/AAC0SEaeXaSqEc-eO8qoTGOWa?dl=0

Amb el patrocini de:
Entitat membre de:
Donen suport a: