Publicada instrucció per facilitar la tramitació dels plans de treball d’amiant

23/09/2022

Com a conseqüència de la forta pedregada que van patir determinades localitats de Catalunya el passat mes d'agost, la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral (DGRLTASSL), ha publicat la Instrucció 1/2022 per facilitar la tramitació dels plans de treball d'amiant presentats per les empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) a les comarques afectades per les inclemències meteorològiques del 30 d'agost.

L'objectiu de la instrucció és agilitzar els terminis de resolució i notificació (que passen a ser de 45 a 6 dies) i posar a disposició de les empreses RERA un document d'ajut elaborat per la pròpia DGRLTASSL.

Així mateix, recordem que l'Institut Nacional de Seguretat i Salut a la Feina (INSST) va publicar la Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant, com a interpretació i aplicació del RD 396/2006.

Amb el patrocini de:
Entitat membre de:
Donen suport a: