Nova Llei General de Telecomunicacions

08/07/2022

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la Llei 11/2022, del 28 de juny, General de Telecomunicacions. Amb la seva entrada en vigor, el 29 de juny del 2022, es deroga amb l'excepció indicada, l'anterior Llei 9/2014.

El principal objectiu de la llei és el foment de la inversió en xarxes de molt alta capacitat, garantint-se la utilització compartida del domini públic o la propietat privada, l'ús compartit de les infraestructures i recursos associats i la utilització compartida dels trams finals de les xarxes d’accés.

També s'introdueixen novetats importants en matèria de domini públic radioelèctric, incorporant mesures que faciliten l'ús compartit de l'espectre radioelèctric per operadors i evitant restriccions indegudes a la implantació de punts d'accés sense fils per a petites àrees.

Amb el patrocini de:
Entitat membre de:
Donen suport a: